เมนูเด็ดของเรา

วัฒนธรรมการกินของไทยเรามาแต่โบราณคือ การกินผักพื้นบ้าน ต้านโรค

คนโบราณเราปลูกที่กิน กินที่ปลูก กินผักสวนครัวรั้วกินได้ ไม่ใส่ปุ๋ยเคมี ไม่ใช่ยาปราบศัตรูพืช

ตอนนี้เราได้เริ่มต้นปลูกแหล่งอาหารของเราเองแล้ว เราต้องสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ด้วยตัวเอง

เมนูเด็ดของเรา

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์