Cuisine Story

Cuisine Story

          ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ กับบรรยากาศแบบบ้านๆ ชิวๆ ต๊ะตอนยอน...เราคัดสรรแต่วัตถุดิบชั้นเลิศมาเสิร์ฟให้ท่าน วัตถุดิบส่วนหนึ่งเราปลูกเอง อีกส่วนมาจากชาวบ้านหมู่บ้านสันกำแพง ทั้งสองส่วนมาจากการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ จึงมั่นใจได้ว่าอาหารของเราอร่อย สด ถูกปาก และยังไม่มีสารเคมีเจือปนอีกด้วย พวกเราทีมงานทุกคนได้ประชุมร่วมกันว่า "ร้านอาหาร Herb" ควรจะเป็นร้านอาหารของทุกๆ คนที่มาใช้บริการตามอุดมการณ์เดียวกันที่เรามักจะพูดกันตลอดเวลาว่า ... ร่วมแรงและแบ่งปัน... ร้านอาหาร Herb จะเป็นร้านอาหารที่มีนวัตกรรมทางด้านความคิด เพราะเราเชื่อว่า นวัตกรรมทางความคิด จะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในโลกใบนี้ ทีมงานของ Herb คิดมาเป็นเวลานานมากๆ ว่าจะทำอย่างไรให้สอดคล้องกับ Oon IT Valley ที่เราบอกว่าที่นี่เราจะเป็นเมืองไอที วิถีล้านนา วิถีล้านนา คือ วิถีแห่งการอยู่ดี กินดี มีสุข วิถีแห่งการช่วยเหลือเกื้อกูล โอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  เราเลยคิดสร้าง เพื่อย้อนรอยอดีตตามบรรพบุรุษของไทยเราที่มีการกินอยู่ตามฤดูกาล เป็นการกินอยู่แบบบ้าน บ้าน เราต้องการย้อนอดีตก่อนที่จะมีกระแส ออเจ้า จะเกิดขึ้น

          คำว่า Herb เรากำลังสื่อสารไปถึง วัฒนธรรมการกิน วันนี้ผมขอใช้คำว่า วัฒนธรรม เพราะเราจะขายวัฒนธรรมให้กับชาวต่างชาติที่ได้มาเยือนพวกเราที่ OV ด้วย วัฒนธรรมการกินของไทยเรามาแต่โบราณคือ การกินผักพื้นบ้านต้านโรค คนโบราณเราปลูกที่กิน กินที่ปลูก กินผักสวนครัวรั้วกินได้ ไม่ใส่ปุ๋ยเคมี ไม่ใช่ยาปราบศัตรูพืชเรากำลังทำ OV และ Herb ให้ไปในทิศทางนี้ ตอนนี้เราได้เริ่มต้นปลูกแหล่งอาหารของเราเองแล้ว เราต้องสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ด้วยตัวเอง เราต้องการเป็นผู้นำแห่งจิตวิญญาณที่จะเป็นต้นแบบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ ร้าน Herb เป็นร้านอาหารที่มีจิตวิญญาณที่มีชีวิตของบรรพบุรุษเราทุกคน ภาชนะที่เราเลือกใช้ ผมเห็นแบบนี้ตั้งแต่เกิด ในวงข้าวของครอบครัวผมตอนเด็กๆ ก็ใช้แบบนี้ครับ ขันเงินแบบนี้เห็นแม่อ้ม พ่อบุญบ้างและปู่ย่า นำมาใช้ตอนมีญาติๆ มาเยี่ยมบ้านตอนเด็กๆ กระติบข้าวเหนียวก็มีครับ แต่ได้แปรเปลี่ยนมาใส่ข้าวสวยแทน

          จานชามของ Herb เราเลือกใช้แบบโบราณที่เราเลือกอย่างดีมีคุณภาพ เพื่อจะได้คิดถึงตอนเป็นเด็กๆ เราเสิร์ฟโดยใช้ใบตองรองภาชนะทุกอย่างครับ สิ่งที่เน้นความเป็นไทยเพื่อบอกให้โลกได้รับรู้อดีต วัฒนธรรมของไทยแต่โบราณคือเครื่องจักสาน ของผู้สูงอายุที่เราไป ซื้อมาจากชมรมผู้สูงอายุบ้านปง การก้าวเดินสู่ Herb มันคือการก้าวเดินสู่วิถีชีวิต การได้ย้อนอดีต การได้เห็นการทำไร่ไถนา การปลูกพืชผักพื้นบ้านต้านโรค และที่นี่เรากำลังทำสถานที่ให้เด็กได้ละเล่นกับลานกิจกรรมแบบโบราณที่เราได้เตียมเอาไว้  เราจะใช้พื้นที่ใน OV สอดแทรก เพื่อสร้างเพื่อสอนให้เด็กใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีจินตนาการเพื่อเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในวันข้างหน้า เพราะที่นี่คือ โรงเรียนชีวิต เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยจิตวิญญาณของการเป็นผู้ให้ ผู้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้โลกใบนี้ดีขึ้น

โพสต์เมื่อ :
2561-05-03
 583
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์